Dotazník

Sušený materiál (názov / chemické zloženie)
Parametre materiálu na vstupe Parametre materiálu na výstupe
Vlhkosť v %
Vlhkosť v %
Charakteristický rozmer a tvar
Požadovaný rozmer a tvar
Charakteristické vlastnosti materiálu
Požadované vlastnosti materiálu
Požadované podmienky sušiaceho procesu
Výkon sušiarne + materiál na vstupe v kg/hod
Zdroj tepla alebo údaje o palive
Vaša adresa + kontakt

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk