vyrábame sušiarne
rôzne typy

Komorové a skriňové sušiarne ovocie a zelenina, cestoviny, priemyselné produkty,... Materiál sa suší na sušiacích lieskach, ktoré môžu byť v dvoch, alebo troch radoch (podľa veľkosti sušiarne). Počet liesok býva od 40 - 200 ks. Materiálové prevedenie liesok je nerez alebo hliník. Zariadenie je ovládané elektrickým rozvádzačom s regulátorom, kde je možno naprogramovať teplotu a vlhkosť sušiarní. Skriňové sušiarne sa od komorových líšia iba veľkosťou. Prvé sa plnia a vyprázdňujú zvonka, druhé sú také veľké, že obsluha vstupuje dovnútra. Technické parametre skriňových sušiarní Skriňové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov,... Množstvo produktu na vstupe do sušiarne od 100kg do 500kg Sušiaca doba v závislosti od druhu produktu od 6 hodín do 20 hodín Sušiaca teplota od 40°C do 250°C Technické prevedenie Skriňa sa skladá z tepelnoizolačných stien, vyplnených izolačnou hmotou. Prevedenie skrine môže byť hliník, nerez, thermocryl. Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej) parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa) elektrický ohrievač (do 225 kW) horúca voda Technické parametre komorových sušiarní Komorové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, priemyselných produktov,... Počet komôr od 1 do 4 Pracovný priestor od 7m3 do 28m3 Prevedenie sušiarne prejazdná neprejazdná Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej) parný ohrievač (sýta para do 0,3MPa) elektrický ohrievač (do 225kW) horúca voda Pásové sušiarne ovocie, zelenina, chmeľ, liečivé rastliny, digestát a biomasa,... Sušiarne môžu byť jednopásové alebo viacpásové. Prevedenie pásov je nerez, pozink, plast, PESV. Dopravu vzdušiny zabezpečujú radiálne ventilátory. Pohon pásu je riešený prevodovkami s elektrickým nastavením otáčok. Konštrukcia sušiarne je z joklových profilov. Je opanelovaná panelmi s minerálnou izoláciou hrúbky 50mm-100mm a požadovanou povrchovou úpravou. Vstup materálu je cez kývavý vynášací dopravník a výstup materiálu je cez lomený dopravník resp. inými spôsobmi podľa potreby následnej technológie. Súčasťou sušiarne je teplovzdušné zariadenie požadovaného výkonu. Sušiareň môže mať všetky prídavné zariadenia, ktoré sú potrebné na sušenie rôznych druhov plodín: mokré čistenie vrchného pásu suché čistenie ostatných pásov rozrušovač vrstvy čistenie ťažných valcov Zariadenie je ovládané prostredníctvom elektrického rozvádzača. Technické parametre pásovej sušiarne Pásové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov,... Hmotnostný prietok produktu na vstup do sušiarne od 100 kg/h do 1000kg/h Inštalovaný príkon (elektro) od 18kW do 95kW Tepelný príkon sušiarne od 80kW do 1300kW Teplota sušenia od 40°C do 130°C Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej) parný ohrievač (sýta para do 0,3MPa) horúca voda Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne do 10% Bubnové sušiarne Piesok, rudy, vápenec, piliny, sypké chemické a iné materiály Kontinuálne sušenie sypkých, zrnitých, nelepivých materiálov, ktoré je možné sušiť priamym pôsobením sušiaceho prostredia (spalinami). Diely pre rozprašovacie sušiarne mliečne a potravinárske výrobky Komplex sušiarní typu VR pre sušenie mliečnych výrobkov, potravinárskych výrobkov s výkonom od 10kg do 1000kg usušeného produktu za hodinu. Diely pre rozprašovacie sušiarne produkujeme vo veľkej miere pre partnerskú firmu Vzduchotorg spol. s r.o. (www.vzduchotorg.sk), ktorá rozprašovacie sušiarne projektuje a dodáva. Technické parametre rozprašovacej sušiarne Rozprašovacie sušiarne pre sušenie mliečnych a iných potravinárskych výrobkov Množstvo odparenej vody od 10 kg/h do 1130kg/h Inštalovaný príkon (elektro) od 30kW do 170kW Teplota sušiaceho prostredia na vstupe od 180°C do 250°C Teplota sušenia od 40°C do 130°C Vykurovanie teplovzdušný agregát (zemný plyn) parný ohrievač (sýta para do 0,3MPa) Hmotnostný prietok produktu na výstupe od 10kg/h do 1000kg/h Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne od 3% do 5%

u spokojných zákazníkov
publikovaných: 36 produktov

Vibrofluidná sušiareň papriky Szeged, HU, 2010 9 fotografií Rozprašovacia sušiareň VRC4 Osipoviči, BY, 2013 14 fotografií Pásová sušiareň digestátu Veľké Nemčice, CZ, 2013 20 fotografií Komorové sušiarne cestovín Veľký Krtíš, SR, 2015 12 fotografií
zobraziť viac produktov

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk