Bubnové sušiarne

sušený materiál: Piesok, rudy, vápenec, piliny, sypké chemické a iné materiály

Kontinuálne sušenie sypkých, zrnitých, nelepivých materiálov, ktoré je možné sušiť priamym pôsobením sušiaceho prostredia (spalinami).

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk