Fluidné a vibrofluidné sušiarne

sušený materiál: Ovocie, zelenina,...

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk