Komorové a skriňové sušiarne

sušený materiál: ovocie a zelenina, cestoviny, priemyselné produkty,...

Materiál sa suší na sušiacích lieskach, ktoré môžu byť v dvoch, alebo troch radoch (podľa veľkosti sušiarne). Počet liesok býva od 40 - 200 ks. Materiálové prevedenie liesok je nerez alebo hliník.

Zariadenie je ovládané elektrickým rozvádzačom s regulátorom, kde je možno naprogramovať teplotu a vlhkosť sušiarní. Skriňové sušiarne sa od komorových líšia iba veľkosťou. Prvé sa plnia a vyprázdňujú zvonka, druhé sú také veľké, že obsluha vstupuje dovnútra.

Technické parametre skriňových sušiarní
Skriňové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov,...

Množstvo produktu na vstupe do sušiarne

od 100kg

do 500kg

Sušiaca doba v závislosti od druhu produktu

od 6 hodín

do 20 hodín

Sušiaca teplota

od 40°C

do 250°C

Technické prevedenie

Skriňa sa skladá z tepelnoizolačných stien, vyplnených izolačnou hmotou. Prevedenie skrine môže byť hliník, nerez, thermocryl.

Vykurovanie

  • teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  • parný ohrievač (sýta para do 0,3 MPa)
  • elektrický ohrievač (do 225 kW)
  • horúca voda

Technické parametre komorových sušiarní
Komorové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, priemyselných produktov,...

Počet komôr

od 1

do 4

Pracovný priestor

od 7m3

do 28m3

Prevedenie sušiarne

  • prejazdná
  • neprejazdná

Vykurovanie

  • teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  • parný ohrievač (sýta para do 0,3MPa)
  • elektrický ohrievač (do 225kW)
  • horúca voda

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk