Prúdové sušiarne

sušený materiál: Ovocné a obilninové výpalky, exkrementy zvierat

Prúdové sušiarne pre sušenie kašovitých a pastovitých materiálov (ako napríklad ovocné a obilninové výpalky, exkrementy zvierat).

Technické parametre prúdovej sušiarne
Prúdové sušiarne pre sušenie ovocných a obilninových výpalkov, exkrementov zvierat,...

Hmotnostný prietok produktu na vstupe do sušiarne podľa druhu

od 100 kg/h

do 1500kg/h

Prevádzka sušiarne

kontinuálna

Teplota sušenia

do 700°C

Vykurovanie

  • teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)

Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne

do 12%

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk