Pásové sušiarne

sušený materiál: ovocie, zelenina, chmeľ, liečivé rastliny, digestát a biomasa,...

Sušiarne môžu byť jednopásové alebo viacpásové. Prevedenie pásov je nerez, pozink, plast, PESV. Dopravu vzdušiny zabezpečujú radiálne ventilátory. Pohon pásu je riešený prevodovkami s elektrickým nastavením otáčok. Konštrukcia sušiarne je z joklových profilov. Je opanelovaná panelmi s minerálnou izoláciou hrúbky 50mm-100mm a požadovanou povrchovou úpravou.

Vstup materálu je cez kývavý vynášací dopravník a výstup materiálu je cez lomený dopravník resp. inými spôsobmi podľa potreby následnej technológie. Súčasťou sušiarne je teplovzdušné zariadenie požadovaného výkonu.

Sušiareň môže mať všetky prídavné zariadenia, ktoré sú potrebné na sušenie rôznych druhov plodín:

Zariadenie je ovládané prostredníctvom elektrického rozvádzača.

Technické parametre pásovej sušiarne
Pásové sušiarne pre sušenie ovocia, zeleniny, cestovín, priemyselných produktov,...

Hmotnostný prietok produktu na vstup do sušiarne

od 100 kg/h

do 1000kg/h

Inštalovaný príkon (elektro)

od 18kW

do 95kW

Tepelný príkon sušiarne

od 80kW

do 1300kW

Teplota sušenia

od 40°C

do 130°C

Vykurovanie

  • teplovzdušný agregát (zemný plyn, olej)
  • parný ohrievač (sýta para do 0,3MPa)
  • horúca voda

Vlhkosť produktu na výstupe zo sušiarne

do 10%

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk