Profil firmy

Spoločnosť AIRTECHNO bola založená v roku 1992. Zaoberáme sa technickým návrhom sušiarní, teplosmenných procesov a taktiež procesmi v oblasti techniky prostredia zabezpečujúcimi ochranu životného prostredia.

Rozsah aktivít:

Organizačná štruktúra:

 

 

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk