Protipožiarny a protivýbušný systém pre VRC5

Vyselki, Russia, 2018

Automatizačné riešenie pre protipožiarny a protivýbušný systém rozprašovacej sušiarne VRC5 TetraPak.

ďalšie fotografie

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk