Bubnová sušiareň

Boleráz, SK, 2008 Piesok, rudy, vápenec, piliny, sypké chemické a iné materiály

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk