Bubnová sušiareň pilín

Žilina, 2009 Piesok, rudy, vápenec, piliny, sypké chemické a iné materiály

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk