Pásová sušiareň digestátu

Veľké Nemčice, CZ, 2013 ovocie, zelenina, chmeľ, liečivé rastliny, digestát a biomasa,...

Airtechno

Tehelná 36
915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 74 624 20
airtechno@airtechno.sk